// wat zijn webbouwstukken?

De Ridder wordt aangemoedigd om via het maken van Webbouwstukken zichzelf de toetsenbord- en muisbewegingen eigen te maken. Deze Webbouwstukken kunnen van velerlei aard zijn (teksten, beeldend werk, site, foto’s, …). Alle Webbouwstukken worden getoond in de webtempel. Bij voorkeur heeft de arbeid wel enig raakpunt met de The Knights of the Razorblades of de ridderwereld (vanouds of hedendaags).

Bekijk alle webbouwstukken hier.

Share

Discussie

No comments voor “wat zijn webbouwstukken?”

Post a comment