// Razor’s Edge Editions

razorsedge

Bekijk hier alle uitgaven van Razor’s Edge Editions.

Razor’s Edge Editions” huisvest de nieuwe print-on-demand uitgeverij van “The Order of the Razorblades”.
De modaliteiten om bij “Razor’s Edge Editions” je boek te laten drukken zijn eenvoudig:

 1. De auteurs mailen hun kopij door. In het geval van gedichten en korte verhalen maken zij zelf vooraf een selectie van wat zij wensen te publiceren. Dit maakt het de redactie gemakkelijker om een oordeel te vormen.
 2. Bij de e-mailzendingen voegen zij suggesties bij over de lay-out.

Geïnteresseerd? Mail ons je manuscript door naar razorsedge@knightsrazor.be.
Voor een goede verwerking hebben we de volgende spelregels opgesteld.

 1. Schrijf in maximaal 250 woorden een korte samenvatting van + uitleg over je manuscript en stuur deze info mee.
 2. Beantwoord de volgende vragen:
  • Wat is de aard van je manuscript? (b.v: roman, gedichtenbundel, essay)
  • Als je het op enkele regelafstand instelt, en de letter op 12 punten, hoeveel pagina’s A4  beslaat het dan?
  • Is het manuscript al eerder uitgegeven? Zo ja, waar? Is er al een ander boek van je uitgegeven? Zo ja, waar?
 3. Stuur ons je manuscript in de volgende vorm toe:
  We ontvangen graag alleen de tekst. Stuur ons geen coverontwerpen, foto’s en tekeningen. Dit kan later. Toezending alleen via email.

Begin de tekst met de titel. Stuur ons de complete tekst toe; anders kunnen we ons geen beeld vormen en zorg ervoor dat je manuscript de 5 MB niet te boven gaat. Je document moet een Word‑document zijn. Indien u aanlevert via PDF zorg dan dat het PDF-document niet beveiligd is tegen het kopiëren van tekst.

Bestaat je boek hoofdzakelijk uit foto’s en/of tekeningen, stuur ons dan naast de tekst een voorbeeld toe van drie pagina’s. Ook hier geldt: je zending mag de 5 MB niet te boven gaan.
Indien kleiner dan 5 mb niet haalbaar is, stuur dan eerst een mail met vermelding van de grootte en we zoeken naar een oplossing.

 1. Je krijgt na toezending een ontvangstbevestiging.
 2. Houd rekening met lange responstijden.
 3. Wij nemen het initiatief tot contact.

Wij zullen je manuscript met respect behandelen en het alleen gebruiken om een oordeel te vellen over de geschiktheid voor publicatie.
Zodra we je manuscript hebben goedgekeurd, gaan we je eerst informeren. Deze informatiefase is nodig om de tweede belangrijke beslissing te nemen: wil je een offerte ontvangen, met als bijlage een ontwerpovereenkomst. In deze overeenkomst staan afspraken tussen jou en “Razor’s Edge Editions” netjes op een rij. Je ondertekent het contract en mailt een exemplaar van het document naar razorsedge@knightsrazor.be.

Vervolgens sturen wij jou een kostennota. Zodra je het daarop genoemde bedrag hebt overgemaakt en het contract getekend, beginnen wij met de productie van je boek. Standaard voeren we het boek uit met cover in full colour, cover‑ontwerp, met achterop je foto, 90 g wit papier.
We gebruiken het printing‑on‑demand‑systeem. Dit maakt het mogelijk boeken in kleine oplagen te produceren. Vanaf 50.
Nadien kan er op jouw verzoek per 10 ex. worden bijgedrukt. Dit systeem kan alles aan. Ook foto’s in kleur en zwart‑wit.
In de loop van het produktieproces verrichten we ook onze verkoop‑inspanning. Op de website van “The Order of the Razorblades” wordt je boek te koop gesteld met als besteladres jouw naam en rekeningnummer. Zodra het boek persklaar is, worden de eerste gedrukte exemplaren aan jou bezorgd. Verzendkosten zijn voor jouw rekening.
Indien wij je boek drukken, vragen wij jou de kostprijs van de eerste 50 exemplaren over te schrijven op het nummer dat is vermeld op de kostennota.  De uiteindelijke verkoopprijs van je boek wordt uitsluitend door jou bepaald.

Is je manuscript klaar of heb je een vraag, stuur dan een mail naar razorsedge@knightsrazor.be.
Jij houdt zelf je auteurs- en exploitatierechten in handen.

Bekijk hier alle uitgaven van Razor’s Edge Editions.

Share

Discussie

No comments voor “Razor’s Edge Editions”

Post a comment