// u leest...

literatuur

Wie is Katholiek?

Wie is katholiek? Is het de Paus, die als een romeins veldheer zijn strategie uitstippelt om de waarden waarvan hij meent dat ze essentieel zijn te behouden? Die daarbij als middelen bisschoppen en kardinalen kan benoemen en mensen zalig of heilig verklaren? Of zijn het de bisschoppen, die besloten hebben dat zo’n 30 liederen niet meer gezongen mogen worden tijdens de liturgie omdat ze niet over God zouden  gaan, of te vaag zouden zijn.Of zijn het misschien de kerkgangers die zo graag zingen om “mens voor een mens te  zijn, wordt ieder mens geboren”. Of is het Huub Oosterhuis, maker van dit lied, die toen hem zijn priesterschap ontnomen zou worden simpel antwoordde dat hij gewijd is voor het leven.

Of zijn het de mensen, die van goede wil zijn, die jezus een mens vonden zo integer dat je hem zou kunnen navolgen? Mensen openstaand voor de wetenschap, die inmiddels overtuigd zijn van het gelijk van de evolutietheorie, mensen die ook een verrijzenis genuanceerd bekijken. Kijk hiervoor eens naar de documentaire van Discovery die een aannemelijk alternatief biedt. Misschien dat de wetenschap ooit de waarheid in deze zal tonen. Of zijn het de ietsisten, die ondanks dat ze veel dingen niet geloven het toch niet over hun hart kunnen verkrijgen het katholiek zijn vaarwel te zeggen?  Of… zijn we het misschien allemaal?   wel ben ik er van overtuigd dat het belangrijk is, dat onze leiders deze pluriforme kerk waarderen in plaats van een steeds groter beroep te doen op de verdraagzaamheid van andersdenkenden binnen de gemeenschap.

Be the first to like.

Share

Discussie

One comment voor “Wie is Katholiek?”

  1. De geschiedenis van alle kerken is minstens discutabel het lijkt me heerlijk als we dat achter ons kunnen laten, Nooit meer preken !
    We zijn volwassen geworden en weten dat het leven ons zal koesteren tot de dood er op volgt.
    Het “Geweten” spreekt boekdelen.

    Posted by Founder Riddle | april 12, 2013, 18:59

Post a comment