// u leest...

literatuur

De Kerk in haar hemdje!

Hoe komt de Kerk nog in het reine met dit onvergeeflijke wangedrag (“verschrikkelijke misdaden” zegt aartsbisschop Robert Zollitsch van Freiburg)? Wat verklaart de Kerk?

Eerste foutieve stelling: seksueel misbruik door geestelijken heeft niets te maken met het celibaat.
Protest! Je kunt niet ontkennen dat het misbruik ook voorkomt in gezinnen, scholen, associaties en kerken zonder celibaat. Maar waarom komt het zo bijzonder vaak voor in de katholieke kerk met celibataire leiders? Uiteraard is het celibaat niet de enige oorzaak van het wangedrag. Maar het is de belangrijkste oorzaak.
De Roomse celibaatregel moet worden afgeschaft.

Tweede foutieve stelling: het is ‘volledig fout’ om de gevallen van misbruik terug te voeren op een systeemfout binnen de Katholieke Kerk.
Protest! De celibaatregel bestond praktisch niet tijdens het eerste millennium van de Kerk. Hij werd in de elfde eeuw geïntroduceerd in het Westen door monniken (die in volle vrijheid voor het celibaat kozen) – in het bijzonder door paus Gregorius VII – en werd opgelegd in weerwil van hevig verzet van de geestelijkheid in Italië en Duitsland. Duizenden priesters protesteerden tegen de nieuwe wet.

De celibaatregel – samen met het verplicht klerikalisme – is een van de centrale steunpilaren van het “Roomse systeem”. Het verplichte celibaat is de belangrijkste reden voor het rampzalige tekort aan priesters. Die gevolgen worden gemaskeerd door de versmelting van plaatselijke parochies tot regionale ‘pastorale zones’, met totaal overwerkte priesters. Wat zou de beste oplossing zijn voor het probleem van de rekrutering van toekomstige priesters? Heel simpel: afschaffing van de celibaatregel, de wortel van al dit kwaad.

Derde foutieve stelling: de bisschoppen hebben voldoende verantwoordelijkheid op zich genomen.
Uiteraard is het goed te horen dat er concrete maatregelen worden genomen om gevallen van misbruik aan de oppervlakte te brengen en om ze in de toekomst te vermijden. Niettemin moet de vraag gesteld worden of de bisschoppen zelf niet verantwoordelijk zijn voor de decennialange praktijk om gevallen van misbruik toe te dekken, waarbij ze vaak niet meer deden dan de misdadiger in het geheim een nieuwe standplaats geven. Zijn de wegmoffelaars van het verleden plotseling geloofwaardige ontmaskeraars geworden? Moeten geen onafhankelijke commissies worden opgericht om met dat soort gevallen om te gaan?

Een daad van berouw moet worden verbonden met een daad van herstel: de celibaatregel afschaffen!

Derek van ’t Gulle Zand

Be the first to like.

Share

Discussie

3 comments voor “De Kerk in haar hemdje!”

 1. Vertegenwoordigers van godsdienst en kerk zijn ook maar gewone mensen, zoals jij en ik.
  Wie vrij is van zonden mag de eerste steen werpen.

  Posted by Eleonora | mei 30, 2010, 16:51
 2. Eleonora,
  Ik ben het met je eens: ik veroordeel alle mensen (ook al zijn ze maar mensen)die kinderen misbruiken.
  Akkoord?
  Maar zij die ons tot voorbeeld worden gesteld (toch door de Kerk), krijgen van mij geen begrip of nieuw krediet.
  Derek

  Posted by Derek van 't Gulle Zand Meester-Ridder van het Rozenscheermes | juni 1, 2010, 20:05
 3. De wetenschap kan heden ten dage bewijzen dat geloven een hersenbeschadiging is !

  Posted by Founder Riddle Ridder van het Scheermes | oktober 15, 2017, 08:49

Post a comment